Zwitserleven

Zwitserleven

Zwitserleven overlijdensrisicoverzekering
Zwitserleven Beoordeling
Iedere maand dezelfde scherpe premie
Voordeel voor niet-rokers
Direct zekerheid vanaf de aanvraag
U kunt altijd opzeggen.
Premie p/m
8,16
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
bekijken
Zwitserleven OverlijdensrisicoverzekeringN.BZwitserleven OverlijdensrisicoverzekeringGeen beoordeling
Premie p/m
8,16
Verzekerd bedrag
€ 100.000,-
Iedere maand dezelfde scherpe premie
Voordeel voor niet-rokers
bekijken

Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering

De Nederlandse verzekeraar Zwitserleven bestaat al meer dan honderd jaar. De verzekeraar werd in 1901 opgericht in Amsterdam. Het was toen een vestiging van het internationale bedrijf Zwitserse Renenanstalt dat later Swiss Life heette. Tot en met maart 2008 behoorde Zwitserleven tot Swiss Life. Daarna nam SNS Reaal de verzekeraar over en sinds 1 juli 2014 behoren alle verzekeringsafdelingen van SNS Reaal weer tot de Nederlandse verzekeraar VIVAT. Andere merken van VIVAT zijn Reaal en Actiam.

Zwitserleven wil iedereen helpen aan een financieel bewuste toekomst. Dit doet de verzekeraar onder meer door overlijdensrisicoverzekeringen aan te bieden.

De verzekering

Met de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering (ORV) voorkomt u dat uw naasten te maken krijgen met financiële problemen na uw overlijden. Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit aan uw nabestaanden. Hiermee wordt het wegvallende inkomen opgevangen.

U bepaalt zelf welk bedrag er aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd. Dit wordt ook wel het verzekerde bedrag genoemd. Als u overlijdt, keert Zwitserleven dit bedrag uit aan de persoon of personen die u daarvoor heeft aangewezen. Deze personen worden de begunstigden genoemd. De overlijdensrisicoverzekering heeft een looptijd. U geeft zelf de einddatum van de verzekering op. Als u voor de einddatum van de ORV overlijdt, keert de verzekeraar eenmalig een bedrag uit aan uw naasten.

Wat zijn de kenmerken van de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering?

  • Lage premie
  • Duidelijke voorwaarden
  • Snel en makkelijk online afsluiten

Lage premie

Bij het afsluiten van de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering betaalt u eenmalig een klein bedrag. Daarnaast betaalt u een periodieke premie. U kunt deze premie elke maand, elk kwartaal of jaarlijks betalen. Voor de overlijdensrisicoverzekering hanteert Zwitserleven een van de laagste premies van alle verzekeraars.

Duidelijke voorwaarden

De voorwaarden van deze verzekering zijn zeer duidelijk. Zo kunt u meerdere personen verzekeren en is de uitkering gegarandeerd.

Snel en makkelijk online afsluiten

Het afsluiten van de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering is heel makkelijk. Dit doet u online binnen een paar minuten in vier stappen.

Waar kunt u de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering voor gebruiken?

Uw nabestaanden kunnen de uitkering van de ORV gebruiken voor verschillende doeleinden. Zo kan de uitkering gebruikt worden om:

  • Het wegvallende inkomen op te vangen
  • Een persoonlijke lening af te lossen
  • Een bedrijf voor te zetten waar u (mede-)eigenaar van bent
  • De hypotheek af te lossen

Welke overlijdensrisicoverzekeringen biedt Zwitserleven aan?

Bij Zwitserleven heeft u de keuze uit drie varianten van de overlijdensrisicoverzekeringen:

  • Een verzekering met een gelijkblijvende uitkering
  • Een ORV die met een percentage daalt
  • Een overlijdensrisicoverzekering die daalt met een afgesproken bedrag

Een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende uitkering

Bij een ORV met een gelijkblijvende uitkering kiest u ervoor dat het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk blijft. Als u overlijdt, wordt het gelijkblijvende verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uitgekeerd.

Een overlijdensrisicoverzekering die met een percentage daalt

Een ORV die daalt met een percentage heet een annuïtair dalende verzekering. Hierbij daalt het verzekerde bedrag ieder jaar met bijvoorbeeld 6 of 8 procent. Het verzekerde bedrag daalt steeds weer met een ander bedrag. Aan het begin van de looptijd daalt het bedrag minder hard dan in de eindjaren van de verzekering. Op de einddatum staat het verzekerde bedrag op nul en wordt er dus niets uitgekeerd.

Een overlijdensrisicoverzekering die met een afgesproken daalt (lineair dalend)

Bij een lineair dalende verzekering kiest u ervoor om het verzekerde bedrag jaarlijks te laten dalen met een vooraf afgesproken bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het verzekerde bedrag te delen door de looptijd. Op de einddatum van de verzekering staat de uitkering op nul.

Kunt u ook meerdere personen verzekeren op één polis?

Bij Zwitserleven is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op twee levens. U kunt dit bijvoorbeeld doen op uw eigen leven en dat van uw partner. De meeste mensen kiezen ervoor om de partner dan als begunstigde aan te stellen, maar dit kunnen ook uw kinderen zijn. Als een overlijdensrisicoverzekering twee verzekerden heeft, betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag uit als de eerste van de twee verzekerden overlijdt. Er wordt maar één keer uitgekeerd. Als de tweede verzekerde is overleden, wordt er dus geen bedrag uitgekeerd.

Tot welke leeftijd kunt u een verzekering afsluiten?

Als u een Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, mag u niet ouder zijn dan 65 jaar. De looptijd van deze verzekering is maximaal 40 jaar en op de einddatum mag u niet ouder zijn dan 75 jaar. U bepaalt zelf de hoogte van het verzekerde bedrag. Dit bedrag mag niet lager dan 5000 euro en niet hoger 2500.00 euro zijn.

Welke gegevens heeft Zwitserleven nodig?

als u de zwitserleven overlijdensrisicoverzekering afsluit, heeft de verzekeraar informatie nodig over uw gezondheid. als u een ziekte of een aandoening heeft, kan de premie hierop worden aangepast. de verzekeraar kan dan een inschatting maken van het risico op overlijden. meestal is het voldoende om een online vragenlijst in te vullen. zwitserleven beloont niet-rokers met een korting op de premie. u krijgt deze korting als u minimaal de afgelopen twee jaar niet gerookt heeft.

Wanneer gaat de overlijdensrisicoverzekering in?

Als u de overlijdensrisicoverzekering bij Zwitserleven aanvraagt dan heeft u, na het ondertekenen van de gezondheidsverklaring, een voorlopige dekking. U bent dan al verzekerd tot de officiële ingangsdatum van de overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerde bedrag van de voorlopige dekking heeft dezelfde hoogte als het aangevraagde verzekerde bedrag.

Contactgegevens

020 – 578 35 00

Via Facebook
Zwiterleven.nl
Mijn Zwitserleven

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen