Nabestaandenverzekering

Nabestaandenverzekering

Nabestaandenverzekering

Wat is een nabestaandenverzekering?

Een nabestaandenverzekering is een andere naam voor een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering valt onder de levensverzekeringen: een verzekering die u af kunt sluiten op het leven van u of uw partner. Wanneer u binnen de looptijd van de nabestaandenverzekering komt te overlijden, keert de verzekering eenmalig een geldsom uit aan uw nabestaanden.

Dit zijn de meest gekozen nabestaandenverzekeringen van september 2020.

Dit zijn de meest gekozen nabestaandenverzekeringen van september 2020.

1
Reaal Overlijdensrisicoverzekering 7,2DELA Overlijdensrisicoverzekering816 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
3,69 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Altijd een ORV die bij u past
Voordeel voor niet-rokers
+ Meer informatie Reaal
Bekijk pakket
2
Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering 8,5DELA Overlijdensrisicoverzekering130 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
6,12 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 U kiest wat bij uw leven past
Ook als u een gevaarlijk beroep heeft
+ Meer informatie Centraal Beheer
Bekijk pakket
3
DELA Overlijdensrisicoverzekering 9,6DELA Overlijdensrisicoverzekering3.247 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
4,50 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Direct online af te sluiten, ook voor uw hypotheek
Extra korting wanneer u niet rookt
+ Meer informatie DELA
Bekijk pakket

Premies zijn berekend met de geboortedatum 1-1-1990, gelijkblijvende ORV en een periode van 20 jaar.
De top 3 is op basis van meest gekozen en dus geen advies (reclame). Update: maandag 07 september 2020

Of vergelijk alle overlijdensrisicoverzekeringen

Alle overlijdensrisicoverzekeringen

DELA Uitvaartverzekering Monuta Uitvaartverzekering Yarden Uitvaartverzekering Ardanta Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering

Waarom sluit u een nabestaandenverzekering af?

De meeste gezinnen kennen een uitgavenpatroon dat gebaseerd is op twee inkomens. Wanneer één van de twee inkomens door een overlijden komt te vervallen, kan de nabestaande in grote financiële problemen komen. Zo kan het moeilijk worden om de hypotheek te betalen of om de studie van de kinderen te bekostigen. Met een nabestaandenverzekering kunnen uw nabestaanden aan alle financiële verplichtingen blijven voldoen. Ook wanneer u van één inkomen leeft, is een nabestaandenverzekering een verstandige keuze om uw nabestaanden te behoeden voor financiële problemen.

Er zijn diverse redenen om een nabestaandenverzekering af te sluiten:

  • U gaat een huis kopen
  • U gaat een onderneming starten
  • U wilt de huidige woonlasten op kunnen vangen
  • U wilt de erfbelasting afdekken
  • U wilt uw pensioentekort opvangen

Welke nabestaandenverzekeringen zijn er?

Een nabestaandenverzekering kent altijd een vaste looptijd en alleen bij een overlijden binnen deze looptijd wordt er uitgekeerd. De looptijd en de hoogte van het verzekeringsbedrag kunt u in de meeste gevallen zelf bepalen. Binnen de nabestaandenverzekeringen kunt u kiezen uit drie verzekeringsvormen:

Gelijkblijvende

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij de gelijkblijvende nabestaandenverzekering blijft de hoogte van het verzekeringsbedrag gedurende de volledige looptijd gelijk. Het maakt dus geen verschil of u kort na het afsluiten van de verzekering komt te overlijden of gedurende de looptijd. De premie van deze verzekering ligt hoger dan bij de andere verzekeringsvormen. De premie blijft tijdens de looptijd ook hetzelfde, tenzij er in de polis voorwaarden zijn opgenomen over eventuele premiestijgingen.

Voordelen
Verzekeringsbedrag wordt altijd volledig uitgekeerd
Nadelen
Relatief hoge premie
Meer informatie

Lineair dalend

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekeringsbedrag van de lineair dalende nabestaandenverzekering daalt gedurende de looptijd van de verzekering. Het verzekeringsbedrag daalt met vaste stappen in een relatief hoog tempo. Aan het einde van de looptijd is het verzekeringsbedrag gedaald tot 0 euro. Indien deze nabestaandenverzekering is afgestemd op een lineair dalende hypotheek, is het een goede optie. Ook ouderen kiezen vaak voor deze verzekeringsvorm, omdat de uitkeringsbehoefte op latere leeftijd afneemt. De premie blijft gedurende de looptijd gelijk.

Voordelen
Relatief lage premie
Nadelen
Verzekeringsbedrag neemt af tijdens looptijd
Sluit niet aan op andere hypotheekvormen
Meer informatie

Annuïtair dalend

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Net als bij een lineair dalende nabestaandenverzekering daalt bij deze verzekeringsvorm het verzekeringsbedrag. Het tempo waarin dit gebeurt is echter anders. In het begin daalt het bedrag heel langzaam, daarna gaat het tempo omhoog. Uiteindelijk blijft er aan het einde van de looptijd geen bedrag meer over. Deze verzekeringsvorm wordt meestal afgestemd op de annuïtaire hypotheek waarbij men in hetzelfde tempo de hypotheekschuld aflost. De premie blijft ook bij deze verzekeringsvorm gedurende de looptijd gelijk. De premie is laag in vergelijking met de premie voor een gelijkblijvende nabestaandenverzekering.

Voordelen
Relatief lage premie
Nadelen
Verzekeringsbedrag neemt af tijdens looptijd
Sluit niet aan op andere hypotheekvormen
Meer informatie

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een nabestaandenverzekering?

Niet alleen de verzekeringsvorm is belangrijk bij het afsluiten van een nabestaandenverzekering, ook het bepalen van het verzekeringsbedrag is belangrijk. Om dit bedrag te bepalen is het belangrijk om het doel van de verzekering en de kosten hiervan voor uzelf helder te hebben. Daarnaast is de looptijd van de verzekering een belangrijke keuze, net als de keuze tussen een gezamenlijke of een individuele verzekering. Tot slot dient u rekening te houden met de voorwaarden die er gehanteerd worden rondom de medische acceptatie.

  • Doel van de verzekering
  • Looptijd van de verzekering
  • Verzekering op een of twee levens
  • Medische acceptatie

Doel van de verzekering

Om de hoogte van het verzekeringsbedrag te kunnen bepalen, dient u het doel van uw verzekering te kiezen. Wanneer u wilt dat de hypotheek in één keer wordt afgelost, of dat uw partner levenslang de vaste lasten kan betalen, heeft u een hoger bedrag nodig dan wanneer u alleen uw uitvaart wilt bekostigen. De hoogte van het verzekeringsbedrag is direct van invloed op de hoogte van de premie.

Looptijd van de verzekering

U kunt zelf de looptijd van de nabestaandenverzekering bepalen. U dient er echter wel rekening mee te houden dat het verzekeringsbedrag alleen wordt uitgekeerd wanneer u binnen de looptijd komt te overlijden. Overlijdt u na de looptijd, dan wordt er niets aan uw nabestaanden uitgekeerd. De meeste verzekeraars hanteren een minimale en een maximale looptijd, deze kan 5 tot 50 jaar omvatten. De voorwaarden verschillen echter per verzekeraar.

Verzekering op twee levens

De meeste echtparen kiezen voor een verzekering op twee levens. Een dergelijke nabestaandenverzekering keert eenmalig het verzekeringsbedrag uit wanneer één van u komt te overlijden. Het leven van de langstlevende is daarna niet meer verzekerd. U heeft echter ook de mogelijkheid om twee individuele nabestaandenverzekeringen af te sluiten. Op die manier is ook het leven van de langstlevende partner verzekerd. Het afsluiten van één polis op twee levens is echter goedkoper dan het afsluiten van twee verschillende nabestaandenverzekeringen.

Medische acceptatie

Een verzekeraar is niet verplicht om u als verzekerde te accepteren. In de meeste gevallen dient u een medische vragenlijst in te vullen zodat de verzekeraar uw overlijdensrisico in kan schatten. Op basis van uw antwoorden is soms een aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk. Wanneer u een zeer hoog bedrag wilt verzekeren is een medische keuring een standaard voorwaarde. Afhankelijk van de vragenlijst en/of het medische onderzoek kan de verzekeraar u met of zonder aanvullende voorwaarden accepteren. Het is ook mogelijk dat u niet geaccepteerd wordt op basis van uw gezondheidssituatie. Een gezonde levensstijl kan daarentegen in enkele gevallen een korting op de premie opleveren.