Levensverzekering

Levensverzekering

Levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die na uw overlijden een geldbedrag uitkeert aan uw nabestaanden. Dit bedrag is in de meeste gevallen voldoende om de vaste lasten te kunnen voldoen wanneer uw inkomen wegvalt. U kunt hierbij denken aan de hypotheeklasten of de kosten van uw uitvaart. Welke kosten er precies worden gedekt is afhankelijk van de levensverzekering die u kiest.

Dit zijn de meest gekozen overlijdensrisicoverzekeringen van september 2020.

Dit zijn de meest gekozen overlijdensrisicoverzekeringen van september 2020.

1
Reaal Overlijdensrisicoverzekering 7,2DELA Overlijdensrisicoverzekering816 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
3,69 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Altijd een ORV die bij u past
Voordeel voor niet-rokers
+ Meer informatie Reaal
Bekijk pakket
2
Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering 8,5DELA Overlijdensrisicoverzekering130 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
6,12 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 U kiest wat bij uw leven past
Ook als u een gevaarlijk beroep heeft
+ Meer informatie Centraal Beheer
Bekijk pakket
3
DELA Overlijdensrisicoverzekering 9,6DELA Overlijdensrisicoverzekering3.247 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
4,50 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Direct online af te sluiten, ook voor uw hypotheek
Extra korting wanneer u niet rookt
+ Meer informatie DELA
Bekijk pakket

Premies zijn berekend met de geboortedatum 1-1-1990, gelijkblijvende ORV en een periode van 20 jaar.
De top 3 is op basis van meest gekozen en dus geen advies (reclame). Update: maandag 07 september 2020

Of vergelijk alle overlijdensrisicoverzekeringen

Alle overlijdensrisicoverzekeringen

DELA Uitvaartverzekering Monuta Uitvaartverzekering Yarden Uitvaartverzekering Ardanta Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering

Waarom sluit u een levensverzekering af?

De meest mensen sluiten een levensverzekering af wanneer zij een huis gaan kopen. In veel gevallen verplicht de hypotheekverstrekker u zelfs om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zodat ook na uw overlijden aan de betalingsverplichting voldaan kan worden. Het is voor u en uw nabestaanden ook een geruststellend idee dat zij ook na uw overlijden in hetzelfde huis kunnen blijven wonen. U kunt ook onafhankelijk van een hypotheek een levensverzekering afsluiten om het verlies van uw inkomsten en/of de bekostiging van uw uitvaart voor uw nabestaanden te ondervangen.

Levensverzekering of een uitvaartverzekering?

U kunt kiezen uit verschillende levensverzekeringen. De meest gekozen levensverzekeringen zijn de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Welke verzekering u kiest is met name afhankelijk van het doel van de verzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert het door u bepaalde verzekeringsbedrag uit wanneer u komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Komt u na deze looptijd te overlijden, dan wordt er geen geld uitgekeerd. Uw nabestaanden kunnen zelf beslissen hoe zij het verzekeringsbedrag besteden, tenzij deze is gekoppeld aan uw hypotheek. Zij kunnen de uitgekeerde geldsom gebruiken om de vaste lasten te betalen, de hypotheek af te lossen of uw uitvaart te bekostigen. Het is echter ook mogelijk om met het geldbedrag een studie te bekostigen of om er leuke dingen mee te doen. Uw nabestaanden zijn hierin vrij.

Voordelen
Het verzekeringsbedrag is hoger dan bij een uitvaartverzekering
Het verzekeringsbedrag is vrij te besteden
Nadelen
Er vindt alleen uitkering plaats bij overlijden binnen de looptijd
Er wordt geen kapitaal opgebouwd
De premie is relatief hoog

Uitvaartverzekering

De uitkering van de uitvaartverzekering vindt plaats wanneer u komt te overlijden. Dit kan gebeuren in de vorm van geld of in producten en diensten (natura). In tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering wordt deze verzekering altijd uitgekeerd, ook wanneer de premielooptijd verstreken is. In de meeste gevallen kan deze verzekering enkel gebruikt worden voor het bekostigen van de uitvaart. Wanneer er een geldsom wordt uitgekeerd is er meestal te weinig kapitaal om naast de uitvaartkosten andere kosten zoals vaste lasten voor een langere periode te ondervangen.

Voordelen
Relatief lage premie
Er wordt kapitaal opgebouwd
Er wordt altijd uitgekeerd
Nadelen
Relatief laag verzekeringsbedrag
Geldsom kan alleen worden besteed aan de uitvaart

Welke levensverzekeringen zijn er?

Met een levensverzekering wordt in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering bedoeld. U bepaalt zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag en de looptijd van de verzekering. De meeste mensen stemmen de verzekering af op de hypotheek die zij hebben afgesloten, zodat de aflossing van de hypotheek na overlijden door kan blijven gaan en de nabestaanden in hetzelfde huis kunnen blijven wonen. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringsvormen:

Gelijkblijvende

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt gedurende de looptijd altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het maakt dus geen verschil of u vlak na het afsluiten komt te overlijden of aan het einde van de looptijd. De premie van deze verzekering is relatief hoog en blijft gedurende de looptijd ook gelijk.

Meer informatie

Lineair dalend

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kent een verzekeringsbedrag dat in een rechte lijn daalt. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gecombineerd met een lineair dalende hypotheek, aangezien de hypotheekschuld dan in hetzelfde tempo daalt als de hoogte van het verzekeringsbedrag. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kent een relatief lage premie die gedurende de looptijd gelijk blijft.

Meer informatie

Annuïtair dalend

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekeringsbedrag ook, maar meer geleidelijk dan bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. In het begin van de looptijd daalt het verzekeringsbedrag langzamer dan aan het einde van de looptijd. Deze verzekeringsvorm wordt vaak afgestemd op een annuïtaire hypotheek. De premie blijft gedurende de looptijd gelijk en is relatief laag.

Meer informatie

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een levensverzekering?

  • Doel van de verzekering
  • Looptijd van de verzekering
  • Verzekering op een of twee levens
  • Medische acceptatie

Doel van de verzekering

Ten eerste is het belangrijk om het doel van de verzekering voor uzelf helder te hebben. Wilt u dat uw nabestaanden voldoende vermogen hebben om de vaste lasten te kunnen voldoen wanneer uw inkomen wegvalt? Of wilt u dat er ook voldoende kapitaal uitgekeerd wordt zodat uw kinderen kunnen studeren? Of kiest u ervoor dat er enkel een bedrag uitgekeerd wordt voor de bekostiging van uw uitvaart? Het doel is niet alleen belangrijk voor de verzekeringsvorm die u kiest, maar ook voor de hoogte van het verzekeringsbedrag.

Looptijd van de verzekering

Een levensverzekering kent altijd een looptijd. Wanneer u buiten deze looptijd komt te overlijden, vindt er geen uitkering plaats. Houd u hiermee rekening bij het afsluiten van een levensverzekering. Veel mensen koppelen de looptijd van de levensverzekering aan de looptijd van de hypotheek. Op die manier weet u zeker dat ook na uw overlijden aan de betalingsverplichting van de hypotheek kan worden voldaan.

Verzekering op een of twee levens

Wanneer u samen met uw partner een verzekering afsluit, wordt de levensverzekering uitgekeerd op het moment dat één van u overlijdt. Het is ook mogelijk om beiden een individuele levensverzekering af te sluiten. In dat geval blijft ook het leven van de langstlevende na het overlijden van de partner verzekerd. Het afsluiten van twee verschillende polissen is iets duurder dan één verzekering op twee levens.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering worden u enkele gezondheidsvragen gesteld. Deze vragen gaan over uw huidige gezondheid en uw levensstijl. Indien nodig volgt er een medische keuring. Wanneer de verzekeraar uw risico op overlijden hoger inschat dan gemiddeld, kan hij u accepteren met aanvullende voorwaarden zoals een premieopslag. De verzekeraar heeft echter ook het recht om u niet als verzekerde te accepteren.