Klaverblad

Klaverblad

Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Klaverblad: 8,2

Start met vergelijken

Wie is Klaverblad?

Klaverblad is een onafhankelijke middelgrote verzekeringsmaatschappij die is voortgekomen uit een fusie van verschillende waarborgmaatschappijen waarvan enkele al sinds de 19e eeuw actief zijn. Klaverblad biedt verschillende verzekeringen aan voor de particuliere en de zakelijke markt. De meeste verzekeringen worden afgesloten via een tussenpersoon. Het hoofdkantoor van Klaverblad staat in Zoetermeer.

Welke verzekeringsvormen heeft Klaverblad?

Klaverblad biedt 3 verschillende verzekeringsvormen aan:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van deze verzekeringsvorm bepaalt u de hoogte van het verzekeringsbedrag. Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd aan uw nabestaanden wanneer u binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Dit bedrag is gegarandeerd. De hoogte van de premie is bij deze verzekering gemiddeld hoger dan bij de dalende verzekeringsvormen.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt maandelijks met een vast bedrag. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen door mensen met een lineaire hypotheek. Het verzekeringsbedrag neemt dan in hetzelfde tempo af als de hypotheekschuld. Op die manier is er na uw overlijden voldoende geld beschikbaar om de hypotheek in één keer af te lossen. De hoogte van de premie is relatief laag.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Net als bij de lineair dalende overlijdensverzekering daalt bij deze verzekeringsvorm het verzekeringsbedrag gedurende de looptijd. Het verzekeringsbedrag neemt met een vast percentage af waardoor het eerst langzaam en daarna in een sneller tempo daalt. Deze verzekeringsvorm kan goed afgestemd worden op een annuïtaire hypotheek. De premie van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering zit meestal tussen die van de andere verzekeringsvormen in.

Bovendien kunt u bij Klaverblad kiezen tussen twee varianten:

  • De normale overlijdensrisicoverzekering
  • De verzekering die stopt als u stopt met betalen

De normale overlijdensrisicoverzekering

Bij de normale overlijdensrisicoverzekering bepaalt u zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag en de looptijd. Als u stopt met het betalen van de premie, stopt de verzekering automatisch. Tenzij u gedurende de looptijd voldoende kapitaal heeft opgebouwd, dan gaat de verzekering door tot het einde van de looptijd met een lager verzekeringsbedrag.

De verzekering die stopt als u stopt met betalen

In tegenstelling tot de normale overlijdensrisicoverzekering, bouwt u bij deze variant geen kapitaal op. U kunt op elke moment stoppen met het betalen van de maandelijkse premie. Indien u stopt dan komt de verzekering direct te vervallen. U ontvangt een korting tot meer dan 30% op de maandpremie wanneer u kiest voor deze variant.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Bij Klaverblad kunt u kiezen tussen drie verschillende verzekeringsvormen in twee varianten. Er is dus altijd een overlijdensrisicoverzekering die goed bij uw persoonlijke situatie past. Het grote voordeel van deze verzekeringen is dat u op elk moment kunt stoppen met het betalen van premie. Afhankelijk van de variant die u kiest levert dit een grote korting op de premie op of kunt u na het stoppen van betalen de verzekering voortzetten met een lager verzekeringsbedrag. Het grootste nadeel is dat u de levensverzekeringen van Klaverblad voor minimaal 5 jaar af moet sluiten.

Voordelen
Voor iedereen een passende verzekering
Scherpe premie
Afsluiten tot 65e levensjaar
Uit te breiden met extra dekking bij arbeidsongeschiktheid
Premiebetaling per maand, per kwartaal of per jaar
Maximaal 1.500.000 euro verzekeren
30 dagen bedenktijd
Maximaal 1.500.000 euro verzekeren
Nadelen
Minimale looptijd 5 jaar

Wat is bij Klaverblad de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Bij Klaverblad bent u vrij om de hoogte van het verzekeringsbedrag en de looptijd te kiezen. Het verzekeringsbedrag dient echter wel minimaal 5.000 euro te bedragen. U kunt maximaal 1.500.000 euro verzekeren. De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering duurt minimaal 5 en maximaal tot het 75e levensjaar. U kunt deze verzekering tot uw 65e levensjaar afsluiten.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering dient u enkele vragen over uw gezondheid te beantwoorden. De verzekeraar kan u vervolgens om meer informatie vragen of u uitnodigen voor een medisch onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten kan de verzekeraar u accepteren als verzekerde, eventueel tegen aanvullende voorwaarden zoals een premieopslag. De verzekeraar heeft ook het recht om u op medische gronden te weigeren. Heeft u de afgelopen twee jaar niet gerookt? Dan ontvangt u van Klaverblad een korting op de premie.

Eigenschappen van Klaverblad

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 5.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 1.500.000,-
Partner meeverzekerd:
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Vanaf 300.000,-
Leeftijd: Niet jonger dan 18 jaar – Niet ouder dan 65 jaar
Distributiekosten: 21,-
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Minimaal 5 jaar (en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde)
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Verzekering stopt als u geen premie meer betaalt

Contactgegevens

079 – 3 204 543 (Algemeen)
079 – 3 204 204 (Bij overlijden)

administratie@klaverblad.nl
Klaverblad.nl
Mijn Klaverblad

Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer

Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Klaverblad: 8,2

Vergelijken

Contactgegevens

079 – 3 204 543 (Algemeen)
079 – 3 204 204 (Bij overlijden)

administratie@klaverblad.nl
Klaverblad.nl
Mijn Klaverblad

Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer