Welk verzekerd bedrag past bij mijn situatie?

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet u bepalen hoe hoog de uitkering is. De uitkering is het verzekerde bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren. Veel mensen vinden het lastig om dit bedrag te bepalen. Het is immers geen gemakkelijk opgave om na te denken over het bedrag dat u of uw partner nodig heeft als u of uw partner overlijdt. Bij het bepalen van de uitkering zijn er diverse factoren die meespelen, zoals de hoogte van de vaste en variabele lasten en de hoogte van de belastingen.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

De hoogte van het uit te keren bedrag is weer afhankelijk van uw woon- en gezinssituatie. Het bedrag bepaalt u door de hoogte van het weggevallen inkomen te bepalen als u of uw partner overlijdt. Het tekort dat dan ontstaat, is het verzekerde bedrag. Natuurlijk kan de uitkering door de jaren heen lager of juist hoger worden. Als uw kinderen gaan studeren, liggen de lasten hoger dan wanneer zij financieel zelfstandig zijn.

Het bepalen van de uitkering

Bij het bepalen van de uitkering kunt u rekening houden met de onderstaande zaken:

  • De hoogte van de vaste lasten: voorbeelden hiervan zijn de huur of hypotheek, energie, water, verzekeringen, een studie of cursus, een lening, de auto en telefoonabonnementen.
  • De hoogte van de variabele lasten: hierbij kunt u denken aan de maandelijkse huishoudelijke uitgaven, vakanties, kleding en uitstapjes.
  • De hoogte van de onderhoudskosten: dit zijn de kosten die u jaarlijks kwijt bent voor het onderhoud van uw woning.
  • De hoogte van de jaarlijkse belastingen: hierbij kunt u denken aan inkomstenbelasting.

De uitkering verlagen of verhogen

Meestal heeft een overlijdensrisicoverzekering een lange looptijd van 20, 30 of 40 jaar. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welke uitkering uw nabestaanden krijgen na uw overlijden. Dit is het verzekerde bedrag. Het kan natuurlijk gebeuren dat u dit bedrag na een aantal jaren wilt verlagen of verhogen. Meestal is dit mogelijk, maar soms stelt de verzekeraar een aantal voorwaarden.

De uitkering verlagen

Het is vaak geen probleem om het verzekerde bedrag van uw overlijdensrisicoverzekering te verlagen. De uitkering wordt dan lager en dit is alleen maar gunstig voor de verzekeraar. Als uw ORV aan uw hypotheek is gekoppeld, is het niet altijd mogelijk om het verzekerde bedrag te verlagen. U heeft hier dan eerst toestemming voor nodig van de hypotheekverstrekker.

De uitkering verhogen

Het verzekerde bedrag verhogen is vaak wat moeilijker dan het bedrag verlagen. Meestal vraagt de verzekeraar dan om opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen. Uw gezondheid wordt dan weer opnieuw beoordeeld. Als het om een erg hoog bedrag gaat, kan de verzekeraar een medische keuring eisen. Aan de hand van de gezondheidsbeoordeling beslist de verzekeraar of u het verzekerde bedrag kunt verhogen. Als dit kan, betaalt u wel een hogere premie.

Terug naar kennisbank