Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden te maken krijgen met financiële problemen als u overlijdt. Als u of uw partner overlijdt, krijgt de achterblijvende partner te maken met hogere kosten. Een overlijdensrisicoverzekering vangt dit wegvallende inkomen op. Uw nabestaanden krijgen dan eenmalig een geldbedrag uitgekeerd, waarmee ze de maandelijkse kosten kunnen blijven betalen. Hierbij kunt u denken aan de hypotheek of de huur, studiekosten, kinderopvang, huishoudelijke hulp of de sportclub. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering. Hieronder vallen verschillende verzekeringen die met leven en overlijden te maken hebben.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Geen uitvaartverzekering

Heel veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering is. Echter, dit zijn twee heel verschillende verzekeringen. Een uitvaartverzekering keert na overlijden altijd een bedrag uit aan de nabestaanden. Bij een overlijdensrisicoverzekering is dit niet het geval. Een ORV keert alleen een geldbedrag uit gedurende de looptijd van de verzekering. Als u tijdens de looptijd van de verzekering onverhoopt overlijdt, krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag heeft u van tevoren bepaald.

Looptijd

Een overlijdensrisicoverzekering heeft een van tevoren bepaalde looptijd. Deze kunt u zelf bepalen. Zo kan de looptijd vijf of tien jaar zijn, maar ook dertig of veertig jaar. Als u na looptijd nog in leven bent, wordt de verzekering beëindigd. U hoeft dan geen premie meer te betalen, maar u bent ook niet meer verzekerd. Dit betekent dat uw nabestaanden bij overlijden niets krijgen uitgekeerd.

De redenen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

De voornaamste reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, is om uw nabestaanden te behoeden voor financiële tegenslagen. Daarnaast zijn er nog verschillende andere redenen om te kiezen voor een ORV. Zo is het vaak nodig of zinvol om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als u:

  • Een hypotheek afsluit
  • Een persoonlijke lening afsluit
  • Een mager pensioen krijgt
  • Een eigen bedrijf heeft

Hypotheek

Wilt u een huis kopen en daar een hypotheek voor afsluiten? Dan is de kans groot dat de bank of de hypotheekverstrekker u verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De bank of hypotheekverstrekker heeft dan de zekerheid dat de hypotheek altijd betaald wordt. Als u vroegtijdig overlijdt, wordt de verzekering namelijk aan de bank of hypotheekverstrekker verpand. Hiermee wordt (een deel van) de hypotheek afgelost.

Een persoonlijke lening

Als u een persoonlijke lening heeft afgesloten, is het ook verstandig om te kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee voorkomt u dat uw nabestaanden de restschuld moeten betalen als u overlijdt. Het bedrag kan dan aan de geldverstrekker worden overgemaakt, zodat de lening direct wordt afgelost.

Een mager pensioen

Als u wilt voorkomen dat uw partner een mager pensioen krijgt als u overlijdt, is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een goede keuze. U heeft dan de zekerheid dat uw partner na uw overlijden een bedrag krijgt uitgekeerd. Dit geldbedrag vormt een goede financiële aanvulling.

Een eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf? Dan ook is het verstandig om te kiezen voor een ORV. Als u vroegtijdig overlijdt, kan dit financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Een overlijdensrisicoverzekering vangt het omzetverlies op.

Verschillende vormen overlijdensrisicoverzekeringen

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, heeft u vaak de keuze uit drie verschillende vormen. Dit zijn de:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De meeste verzekeraars bieden de bovenstaande drie vormen aan.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag de gehele looptijd gelijk. U bent dus altijd voor een vast bedrag verzekerd. Het geldbedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden blijft hetzelfde.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze vorm daalt het verzekerde bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd staat de teller op nul.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het bedrag ieder jaar met een bepaald percentage. De eerste jaren daalt het bedrag minder snel dan aan het einde van de looptijd.

Gezondheidsverklaring

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten dan vraagt de verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze wil namelijk kunnen inschatten hoe groot de kans is dat u onverhoopt overlijdt. Om deze reden vraagt de verzekeraar naar uw gezondheid. Als het om een redelijk laag verzekerd bedrag gaat, stelt de verzekeraar u maar een paar vragen. Wanneer het om een hoog verzekerd bedrag gaat, worden er meer vragen gesteld. De verzekeraar kan zelfs een medische keuring eisen. De verzekeraar beoordeeld de gezondheidsverklaring en besluit om u wel of niet te accepteren als verzekerde.

Lineair dalende ORV en gelijkblijvende ORV

Naast een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering zijn er ook nog twee andere vormen van de ORV. Dit zijn lineair dalende ORV, waarbij het verzekerde bedrag elk jaar met hetzelfde bedrag daalt en de gelijkblijvende ORV. Bij de laatstgenoemde blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk.

Terug naar kennisbank