Wat is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een gelijkblijvend bedrag. Dit betekent dus dat het verzekerde bedrag in een rechte lijn daalt. Er gaat jaarlijks eenzelfde bedrag vanaf. Aan het eind van de looptijd van de verzekering staat het verzekerde bedrag op nul. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering betaalt u altijd dezelfde premie. De looptijd van de verzekering heeft u van tevoren bepaald. Dit kan vijf of tien jaar zijn, maar ook dertig of veertig jaar. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is vaak het goedkoopste. Deze verzekering past goed bij een lineair dalende hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is een goede keuze als u verwacht dat de vaste lasten de komende jaren dalen of als u ook nog geld spaart. Ook als u een lineair dalende hypotheek heeft afgesloten, is deze verzekering een goede keuze.

De kenmerken lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering heeft de volgende kenmerken:

  • Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met een vast bedrag af. Aan het einde van de looptijd staat dit bedrag op nul.
  • U betaalt iedere maand dezelfde premie. Meestal hoeft u in de laatste jaren van de verzekering geen premie meer te betalen.
  • Vanaf het begin van de verzekering wordt het verzekerde bedrag al lager.

Aan het einde van de looptijd is de premie niet meer in verhouding met de dekking. Om deze reden hoeft u tijdens de laatste jaren van deze verzekering geen premie meer te betalen.

En Bloc clausule

Het is mogelijk om de premie van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat kan door een zogenaamde En Bloc clausule in de polis te laten opnemen. Dit betekent dat de verzekeraar de premie of het verzekerde bedrag kan verlagen bij tegenvallende bedrijfsresultaten. Echter, het laten opnemen van een En Bloc clausule brengt wel wat risico’s met zich mee. Als de verzekeraar gebruikmaakt van de clausule kan de premie erg hoog worden of het verzekerde bedrag zeer laag. De kans is groot dat u dan wilt overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering en dit kan duur uitpakken. Gedurende de looptijd van uw huidige verzekering bent u namelijk weer wat ouder geworden en dat heeft nadelige gevolgen voor een nieuwe verzekering. U moet dan immers een hogere premie betalen.

Twee andere vormen

Naast de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering zijn er ook nog twee andere vormen. Dit zijn de annuïtair dalende ORV en de gelijkblijvende ORV. Bij de eerstgenoemde verzekering daalt het verzekerde bedrag elk jaar met een bepaald percentage. Bij de laatstgenoemde verzekering blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk.

Terug naar kennisbank