Wat is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?

Eigenlijk zegt de naam het al; bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering (ORV) blijft alles gelijk gedurende de looptijd. Bij een gelijkblijvende ORV bent u gedurende de gehele looptijd voor een vast bedrag verzekerd. Als de verzekerde overlijdt, wordt altijd hetzelfde bedrag aan de begunstigden uitgekeerd. Het maakt hierbij niet uit of de verzekerde aan het begin of aan het einde van de looptijd overlijdt. Bij de gelijkblijvende ORV blijft zowel de dekking als de premie gelijk. Deze verzekeringsvorm wordt ook vaak aan een spaar- of aflossingsvrije hypotheek gekoppeld.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Een gelijkblijvende ORV heeft een bepaalde looptijd. Dit betekent dat de verzekering een einddatum heeft. Daarna vervalt de dekking en geldt de verzekering niet meer. Als u na de looptijd overlijdt, krijgen de begunstigden niets uitgekeerd. Doorgaans is de premie van de gelijkblijvende ORV altijd hetzelfde, tenzij er een En Bloc clausule in de polis is opgenomen. De verzekeraar kan de premie dan verhogen.

De kenmerken van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Dit zijn de voornaamste kenmerken van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering:

  • Het verzekerde bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd
  • De verzekeraar keert altijd hetzelfde bedrag uit
  • De premie is hoger dan die van een dalende overlijdensrisicoverzekering
  • U betaalt altijd dezelfde premie

Redenen om een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is vooral geschikt als u:

  • Een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek afsluit: hierbij blijft de schuld gedurende de looptijd gelijk. Het verzekerde bedrag is dan gelijk aan de schuld.
  • De zekerheid wilt hebben dat uw nabestaanden na uw overlijden een flink bedrag krijgen uitgekeerd.
  • Aandelen wilt laten opkopen door uw compagnon of partner.

In de meeste gevallen wordt een gelijkblijvende ORV in combinatie met een hypotheek afgesloten.

Zo werkt de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Stel dat u nu 45 jaar oud bent en een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten. U betaalt het grootste deel van de maandelijkse lasten, omdat uw partner minder werkt. Als u binnen de looptijd van de hypotheek overlijdt, valt uw inkomen weg. Uw partner zal de lasten zelf moeten betalen. Als u een gelijkblijvende ORV afsluit ter waarde van 150.000 euro op een hypotheek van in totaal 200.000 euro, keert de verzekeraar 150.000 euro uit. Van de hypotheek blijft dan nog 50.000 euro na de aflossing. Uw partner kan deze maandlasten dan zelf blijven opbrengen. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw partner in de woning kan blijven wonen.

Uw premie verlagen met de En Bloc clausule

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kent de hoogste premie. Het is mogelijk om de maandelijkse premie te verlagen door een En Bloc clausule in uw polis op te nemen. De verzekeraar heeft dan het recht om de premie te verlagen bij tegenvallende resultaten. Er zijn tegenwoordig veel verzekeraars die deze clausule niet meer hebben.

Lineair dalende en annuïtair dalende ORV

Naast de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering zijn er ook nog twee andere verzekeringsvormen. Dit zijn de lineair dalende ORV en de annuïtair dalende ORV. Bij deze twee verzekeringen daalt het verzekerde bedrag jaarlijks.

Terug naar kennisbank