Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering (ORV) daalt het verzekerde bedrag gedurende de looptijd. Deze daling verloopt niet in een rechte lijn. Doorgaans daalt het verzekerde bedrag met een percentage dat ligt tussen de vier en acht procent. In het begin van de looptijd daalt de uitkering minder snel dan aan het einde van de looptijd. De annuïtair dalende ORV wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïteitenhypotheek. Het verzekerde bedrag daalt dan op dezelfde manier als de hypotheekschuld. Als u onverhoopt overlijdt, is er voldoende vermogen om de hypotheek af te lossen.

Als u kiest voor een annuïtair dalende ORV, wordt er aan het begin van de looptijd een hoger bedrag uitgekeerd dan aan het einde. Het bedrag komt overeen met de hypotheekschuld. Het dalingspercentage hangt af van de hypotheek waaraan de verzekering is gekoppeld.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

De kenmerken van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Dit zijn de voornaamste kenmerken van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering:

  • U betaalt ieder jaar dezelfde premie. Gedurende de laatste jaren van de looptijd betaalt u meestal geen premie meer.
  • Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal iets duurder dan een lineair dalende ORV. Wel is het uit te keren bedrag in het begin van de looptijd hoger dan dat van een lineair dalende ORV.
  • Het verzekerde bedrag daalt ieder jaar met een vast percentage. Gedurende de eerste jaren blijft het uit te keren bedrag redelijk hoog. Op de einddatum van de looptijd staat het verzekerde bedrag op nul.

Redenen een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is vooral geschikt als u:

  • Een annuïteitenhypotheek afsluit: bij deze hypotheekvorm daalt de schuld jaarlijks met een vast percentage. U kunt een annuïtaire ORV afsluiten, waarbij de uitkering ook met hetzelfde percentage daalt. Bij overlijden wordt de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheekverstrekker verpand. Dit betekent dat deze het geldbedrag krijgt uitgekeerd, zodat de hypotheekschuld betaald wordt.
  • Een grote lening afsluit: hierbij kunt u denken aan een lening van 10.000 euro of meer met een annuïtaire aflossingsvorm. Het af te lossen bedrag daalt dan met hetzelfde percentage als het verzekerde bedrag. Bij overlijden wordt de verzekering aan de geldverstrekker verpand.
  • Uw partner of kinderen meer zekerheid wilt bieden: dit kunt u doen als u verwacht dat er in de toekomst voldoende kapitaal aanwezig is, bijvoorbeeld omdat uw kinderen een baan hebben.
Terug naar kennisbank