Risicoverzekering

Een risicoverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Ook al is een risicoverzekering een erg belangrijke verzekering, toch weten veel mensen niet precies wat voor verzekering het is. Ze verwarren de risicoverzekering vaak met een uitvaartverzekering en weten niet goed hoe de risicoverzekering werkt. Om u meer duidelijkheid te geven, leggen wij u hier uit wat de overlijdensrisicoverzekering is en wanneer u deze verzekering nodig heeft.

Een risicoverzekering behoort tot de groep levensverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die te maken hebben met leven en overlijden.

Wat is een risicoverzekering?

Met een risicoverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden geen financiële tegenslagen krijgen als u komt te overlijden. Uw nabestaanden krijgen dan een geldbedrag uitgekeerd, waarmee ze de vaste lasten kunnen betalen. Hierbij kunt u denken aan de hypotheek of huur, maar ook de studie van uw kind(eren), kinderopvang of de huishoudelijke hulp.

Welke kenmerken heeft een risicoverzekering?

Een risicoverzekering beschikt over de onderstaande kenmerken:

  • De verzekerde persoon is degene wiens leven verzekerd is. Dit kan de verzekeringnemer zelf zijn, maar ook een andere persoon.
  • De verzekerde wijst een begunstigde aan. Deze persoon krijgt een bedrag uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden. Vaak is de begunstigde de partner van de verzekerde.
  • De hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd, hangt af van het soort risicoverzekering en de verzekerde som.
  • De verzekeraar keert alleen een bedrag uit als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Als de verzekerde na de looptijd van de risicoverzekering komt te overlijden, keert de verzekeraar niets uit aan de begunstigd(en).

Welke soorten risicoverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten risicoverzekeringen. Vaak is de keuze afhankelijk van het doel waar u de verzekering voor afsluit. Veel verzekeraars bieden de volgende soorten verzekeringen aan:

Een lineair dalende risicoverzekering

Een lineair dalende risicoverzekering is de voordeligste verzekering. Bij deze verzekering daalt de verzekerde som in een vaste lijn. Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met een vast bedrag. Dit betekent dat u steeds voor een lager bedrag verzekerd bent. Wel betaalt u steeds dezelfde premie. Een lineair dalende risicoverzekering past goed bij een lineaire hypotheek. Ook als u verwacht dat de vaste lasten in de toekomst dalen, is deze verzekering zeer geschikt.

Een annuïtair dalende risicoverzekering

Bij een annuïtair dalende risicoverzekering daalt de verzekerde som jaarlijks met een vastgesteld percentage. Meestal ligt dit percentage tussen de twee en vier procent. De eerste jaren van de verzekering daalt de verzekerde som trager dan tijdens de laatste jaren van de looptijd. Gedurende de looptijd betaalt u steeds hetzelfde premiebedrag. Een annuïtair dalende risicoverzekering wordt vaak afgesloten met een annuïtaire hypotheek. Wanneer u bijvoorbeeld drie procent aan hypotheekrente betaalt, dan is het verstandig om een risicoverzekering af te sluiten waarbij het verzekerde bedrag ook daalt met vier procent. Uw hypotheekschuld daalt dan in hetzelfde tempo als het verzekerde bedrag.

Een gelijkblijvende risicoverzekering

Bij een gelijkblijvende risicoverzekering daalt de verzekerde som niet gedurende de looptijd. Zo lang de verzekering loopt bent u dus voor hetzelfde bedrag verzekerd. Ook betaalt u altijd hetzelfde bedrag aan premie. Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Waar op letten als u een risicoverzekering afsluit?

Bent u van plan om een risicoverzekering af te sluiten? Dan is het verstandig om de volgende tips op te volgen:

  • Sluit niet zomaar een risicoverzekering af
  • Controleer of de verzekeraar een en-bloc clausule hanteert
  • Denk goed na over de looptijd
  • Ga na welk eindleeftijd de verzekeraar stelt

Sluit niet zomaar een risicoverzekering af

Wilt u een risicoverzekering op uw hypotheek afsluiten? Sluit dan niet zomaar een risicoverzekering af bij uw hypotheekverstrekker. De kans is groot dat u dan duurder uit bent. Vergelijk meerdere verzekeringen en vraag meerdere offertes aan. Door dit te doen, vindt u een voordeligere verzekering.

Controleer of de verzekeraar een en-bloc clausule hanteert

Controleer of de verzekeraar een en-bloc clausule in de polisvoorwaarden heeft opgenomen. Deze clausule geeft de verzekeraar het recht om de premie gedurende de looptijd te verhogen. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig verzekeraars die een en-bloc clausule in de polisvoorwaarden hebben opgenomen.

Denk goed na over de looptijd

De looptijd van uw risicoverzekering is het aantal jaren dat uw verzekering loopt. U bepaalt deze looptijd zelf. Zo kan de verzekering tien of twintig jaar lopen, maar ook dertig of veertig jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de verzekering stopgezet. Het kan zijn dat u dan weer een nieuwe risicoverzekering moet afsluiten. Voordat u een risicoverzekering gaat afsluiten, is het verstandig om goed over de looptijd na te denken. Het is namelijk lastiger om later, als u ouder bent, een nieuwe risicoverzekering af te sluiten.

Ga na welke eindleeftijd de verzekeraar stelt

De eindleeftijd is de maximale leeftijd waarop de risicoverzekering stopt. Alle verzekeraars stellen een eindleeftijd. Dit is de leeftijd waarop de verzekering wordt beëindigd en geen dekking meer biedt. Sommige verzekeraars stellen een eindleeftijd van 75 jaar en anderen van 85 jaar.

Hoe kunt u een risicoverzekering afsluiten?

Wilt u een risicoverzekering afsluiten? Dan wil de verzekeraar het risico op overlijden kunnen inschatten. Dit doet hij door u vragen te stellen over uw leefstijl, inkomen en gezondheid. Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, dan vraagt de verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring bevat vragen over uw gezondheid. Het hangt van de verzekerde som af of u weinig of veel vragen moet beantwoorden. Nadat u uw verzekeringsaanvraag heeft opgestuurd naar de verzekeraar, wordt uw aanvraag beoordeeld en besluit de verzekeraar om u wel of niet als verzekerde te accepteren. Ook weet u dan wat de hoogte van de premie is.