Premie overlijdensrisicoverzekering

Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, dan moet u hier premie voor betalen. Meestal betaalt u elke maand een bedrag aan premie, maar bij sommige verzekeraars kan dit ook per jaar. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag uit als de verzekerde overlijdt. Het premiebedrag dat u betaalt, wordt bepaald door een aantal factoren.

Factoren die de premie bepalen

De premie die u aan de verzekeraar betaalt, wordt bepaald door de volgende factoren:

  • Het verzekerde bedrag
  • Uw leeftijd
  • De looptijd van de verzekeringspolis
  • Uw levensstijl
  • De verzekeringsvorm

Het verzekerde bedrag

De premie wordt onder meer bepaald door de hoogte van het verzekerde bedrag. Hoe hoger dit bedrag is, hoe meer premie u betaalt. Bereken dan ook goed hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn. Als u een paar euro lager gaat, kan dit op jaarbasis veel schelen in premie.

Uw leeftijd

De kans op overlijden is hoger als u ouder bent. Hier houden verzekeraars rekening mee. Als u op oudere leeftijd een overlijdensrisicoverzekering afsluit, betaalt u dan ook een hogere premie dan iemand die jonger is.

De looptijd van de verzekeringspolis

Voor een overlijdensrisicoverzekering met een langere looptijd, betaalt u vaak een hogere premie. De verzekeraar moet namelijk langer dekking bieden en loopt meer jaren risico. Ook groeit het overlijdensrisico elk jaar, omdat u ouder wordt.

Uw levensstijl

Als u rookt, zal de verzekeraar een hogere premie hanteren. Als roker heeft u immers een meer risico op vroegtijdig overlijden dan een niet-roker. Als u stopt met roken, dient u dit aan uw verzekeraar door te geven. De premie wordt dan verlaagd. Meestal is dit twee jaar nadat u bent gestopt met roken.

De verzekeringsvorm

Als u een dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit, dan betaalt u steeds minder premie. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat niet zo.