Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekeringsbedrag in gelijke stappen af gedurende de looptijd. Vlak na het afsluiten van de verzekering wordt het hoogste bedrag uitgekeerd bij overlijden, aan het einde van de looptijd is het verzekeringsbedrag teruggelopen tot 0 euro. De afname van het verzekeringsbedrag vindt in een rechte lijn plaats. Deze verzekeringsvorm is met name geschikt voor mensen met een lineaire hypotheek.

Rekenvoorbeeld

Indien u kiest voor een verzekeringsbedrag van 150.000 euro en een looptijd van 30 jaar, neemt het verzekeringsbedrag in stappen af. Vijf jaar na het afsluiten van de verzekering wordt er bijvoorbeeld nog 125.000 euro uitgekeerd bij overlijden, na 10 jaar is dit nog 100.000 euro. Iedere vijf jaar daalt het verzekeringsbedrag dus met 25.000 euro. Aan het einde van de looptijd wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd, het verzekeringsbedrag is dan teruggelopen naar 0 euro.

Voordelen

Aangezien het verzekeringsbedrag snel afneemt, is de premie die u periodiek betaalt ook relatief laag. Dit maakt het een aantrekkelijke verzekeringsvorm indien u niet te veel geld wilt betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. Bovendien sluit deze verzekeringsvorm goed aan bij een lineaire hypotheek waarbij de maandlasten ook lineair afnemen gedurende de looptijd.

  • Relatief lage premie
  • Goede aansluiting met lineaire hypotheek

Nadelen

Het grootste nadeel van deze verzekeringsvorm is de waardedaling van de verzekering. Gedurende de looptijd neemt het verzekeringsbedrag met grote stappen af. Aan het einde van de looptijd wordt er in de meeste gevallen niets meer uitgekeerd bij overlijden. Dit maakt deze verzekeringsvorm ongeschikt wanneer u geen lineaire hypotheek heeft afgesloten.

  • Verzekeringsbedrag daalt snel tijdens looptijd
  • Sluit niet aan bij andere hypotheekvormen

Premie

Bij een lineair dalende verzekering blijft de premie gedurende de volledige looptijd wel gelijk. Sommige verzekeraars stellen u vrij van premiebetaling tegen het einde van de looptijd, aangezien het verzekeringsbedrag tegen die tijd sterk is gedaald en niet meer in verhouding staat tot de premiebetaling. Indien dit het geval is, staat dit in de polisvoorwaarden vermeld.