Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is niet wettelijk verplicht. Toch kiezen veel mensen er wel voor om een ORV af te sluiten. Als u een huis gaat kopen, is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een verstandige keus. Soms verplicht de hypotheekverstrekker het zelfs. Zo heeft de hypotheekverstrekker altijd de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt afgelost, ook als u onverhoopt overlijdt. De verzekering wordt dan aan de hypotheekverstrekker verpand, zodat (een deel van) de hypotheek wordt afbetaald. Als u een grote lening afsluit, is het soms ook verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u het financiële risico van overlijden af. Een ORV heeft een bepaalde looptijd. Als u voor de einddatum van deze verzekering overlijdt, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag aan de begunstigden uit. Hiermee kunnen uw nabestaanden de vaste lasten blijven betalen. De verzekerde is degene op wiens leven de ORV is afgesloten. De begunstigde is de persoon die de uitkering ontvangt. Doorgaans is dit de partner van de verzekerde.

Overlijdensrisicoverzekering op twee levens

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering op twee levens af te sluiten. U kunt dit bijvoorbeeld doen op uw eigen leven en dat van uw partner. De achterblijvende partner is dan de begunstigde, maar dit kunnen ook uw kinderen zijn.

ORV niet meer verplicht bij hypotheek met NHG

Tot en met 2017 was het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sinds 2018 is dit niet meer zo. Toch zijn er nog veel hypotheekverstrekkers die het afsluiten van een ORV wel verplicht stellen. Hiermee dekt een hypotheekverstrekker namelijk het risico af op wanbetaling of gedwongen verkoop.

Hypotheekverstrekkers waarbij een ORV niet verplicht is

Heeft u geen partner en heeft u er geen behoefte aan om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? Of verdient uw partner genoeg om de hypotheek ook alleen te kunnen betalen? Dan is het bij een aantal hypotheekverstrekkers niet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo kunt u bij de volgende banken een hypotheek afsluiten zonder ORV:

  • ABN AMRO
  • BLG Wonen
  • Florius
  • ING
  • MoneYou
  • RegioBank

Niet verplicht, wel verstandig

Ook al is het bij een aantal hypotheekverstrekkers niet verplicht om een ORV af te sluiten, toch is het wel verstandig. De meeste geldverstrekkers adviseren u om wel een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt u dat uw nabestaanden voor de hypotheekschuld moeten opdraaien. Als u overlijdt, wordt de verzekering aan de hypotheekverstrekker verpand. Op deze manier wordt de hypotheek helemaal of voor een deel afbetaald.