Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering bent u tijdens de looptijd van de verzekering voor hetzelfde bedrag verzekerd. Het maakt voor het uitkeringsbedrag dus geen verschil of u kort of lang na het afsluiten komt te overlijden, uw nabestaanden ontvangen altijd hetzelfde bedrag. Deze verzekeringsvorm past bij u wanneer u gedurende de volledige looptijd van de overlijdensrisicoverzekering hetzelfde bedrag wilt verzekeren, bijvoorbeeld om bij overlijden uw wegvallende inkomen op te vangen. Op die manier hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over de financiering van de vaste lasten.

Rekenvoorbeeld

Kiest u voor een verzekeringsbedrag van 150.000 euro en een looptijd van 30 jaar? Dan krijgen uw nabestaanden binnen de looptijd vanuit de overlijdensrisicoverzekering altijd het volledige verzekeringsbedrag uitgekeerd, ongeacht het moment van overlijden. Komt u na 30 jaar te overlijden, dan is de looptijd van de verzekering verstreken en vindt er geen uitkering plaats.

Voordelen

Een voordeel van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat de uitkering in tegenstelling tot de lineair en annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen gedurende de looptijd altijd hetzelfde blijft. Bovendien sluit een dergelijke verzekeringsvorm goed aan op een aflossingsvrije hypotheek. Uw nabestaanden hoeven zich bij deze verzekeringsvorm geen zorgen te maken over het bekostigen van de hypotheek en kunnen ook na uw overlijden in hetzelfde huis blijven wonen.

  • Gedurende de looptijd altijd volledige uitkering verzekeringsbedrag
  • Goede aansluiting met aflossingsvrije hypotheek

Nadelen

Het nadeel van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is de premie, de premie van deze verzekeringsvorm is relatief hoog. De oorzaak hiervan ligt bij het risico voor de verzekeraar. Aangezien de verzekering altijd volledig uitgekeerd dient te worden bij een overlijden, loopt de verzekeraar een hoger financieel risico. Door verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken kunt u deze verzekering toch tegen een scherpe premie afsluiten.

  • Relatief hoge premie

Premie

De premie van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft gedurende de volledige looptijd ook gelijk. In sommige gevallen kan deze door de verzekeraar echter verhoogd worden, dit staat vermeld in de polisvoorwaarden. De premie van deze verzekeringsvorm is hoger dan die van een lineair of annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.