Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering kent gedurende de looptijd een steeds lager verzekeringsbedrag. Deze verzekeringsvorm wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïtaire hypotheek. Het verzekeringsbedrag neemt dan gedurende de looptijd met hetzelfde tempo af als de hypotheekschuld. Deze daling vindt niet plaats in een strakke lijn, maar stapsgewijs. In het begin zal het verzekeringsbedrag minder snel dalen dan later. Op die manier kan op het moment van overlijden de volledige hypotheek worden afgelost.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit met een verzekeringsbedrag van 300.000 euro en een looptijd van 30 jaar. Aan het begin van de looptijd zal het verzekeringsbedrag dat is afgestemd op de hypotheek nog niet veel dalen, er wordt immers ook nog geen groot deel van de hypotheekschuld afgelost. De eerste vijf jaar kan het verzekeringsbedrag bijvoorbeeld met 10.000 euro dalen. Gedurende de looptijd daalt de hypotheekschuld, na 25 jaar bedraagt deze nog maar 140.000 euro. Het verzekeringsbedrag van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt mee. Na een looptijd van 30 jaar is het verzekeringsbedrag gedaald tot 0 euro.

Voordelen

Ook deze verzekeringsvorm kent in vergelijking met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering een relatief lage premie. Bovendien kan deze verzekeringsvorm goed worden afgestemd op de annuïtaire hypotheek waardoor er in combinatie met opgebouwd kapitaal altijd voldoende geld beschikbaar is om de hypotheek af te lossen.

  • Relatief lage premie
  • Goede aansluiting met annuïtaire hypotheek

Nadelen

Het enige nadeel van deze verzekeringsvorm is dat deze niet goed aansluit bij andere hypotheekvormen.

Premie

De premie van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering blijft gedurende de volledige looptijd van de verzekering wel gelijk. Sommige verzekeraars stellen u vrij van premiebetaling aan het einde van de looptijd, aangezien deze dan niet meer in verhouding staat tot het verzekeringsbedrag. U kunt de voorwaarden van uw verzekeraar nalezen in de polis.