Florius

Florius

Florius Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Florius: Geen

Start met vergelijken

Wie is Florius?

Florius is een financiële dienstverlener die zich met name richt op het verstrekken van hypotheken. Dit doet Florius al 70 jaar in samenwerking met het moederbedrijf ABN AMRO en onafhankelijke hypotheekadviseurs. Daarnaast is het mogelijk om bij Florius een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit gebeurt meestal in combinatie met een hypotheek, maar is ook zonder hypotheek mogelijk.

Welke verzekeringsvormen heeft Florius?

Bij Florius kunt u kiezen tussen drie verschillende verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij de dekking gedurende de looptijd hetzelfde blijft. Het verzekeringsbedrag dat vrijkomt na uw overlijden is altijd gelijk, in tegenstelling tot het verzekeringsbedrag bij een dalende overlijdensrisicoverzekering. U kiest deze verzekeringsvorm wanneer u een gegarandeerd bedrag aan uw nabestaanden uit wilt laten keren, zodat zij bijvoorbeeld de hypotheek of de huur kunnen blijven betalen. Deze verzekering is goed af te stemmen op een aflossingsvrije hypotheek. De premie van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is hoog in vergelijking met de premie van een dalende overlijdensrisicoverzekering.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekeringsbedrag met een vast percentage per maand. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen in combinatie met en afgestemd op een annuïtaire hypotheek. In dat geval daalt het verzekeringsbedrag in hetzelfde tempo als de hypotheekschuld. In het begin daalt het verzekeringsbedrag langzaam, maar gedurende de looptijd neemt dit tempo toe. De premie van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is lager dan die van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, maar iets hoger dan de premie van de lineair dalende variant.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering kenmerkt zich door een maandelijks evenredig dalende dekking. Elke maand neemt het verzekeringsbedrag met een vast bedrag af. U kiest voor deze verzekeringsvorm wanneer de geldsom die uw nabestaanden nodig hebben na uw overlijden ook gedurende de looptijd afneemt. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een verzekeringsbedrag dat overeenkomt met het inkomen dat u in zou brengen tot uw partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Die periode omvat gedurende de looptijd steeds minder maanden, dus dat bedrag neemt ook maandelijks af. De premie van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is het laagst.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het voordeel van Florius is de scherpe premie en het feit dat deze gedurende de looptijd in principe niet wordt aangepast. Ook de voorlopige dekking tussen aanvraag en acceptatie is een pluspunt.

Een nadeel is dat de verzekeringen van Florius niet online zijn af te sluiten. U kunt de overlijdensrisicoverzekering alleen afsluiten via een tussenpersoon. Hierdoor mist u niet alleen het gemak en de snelheid van een online aanvraag, u bent ook altijd advieskosten kwijt. Daarnaast kunt u zich niet verzekeren tegen premiebetalingen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien gaat u bij Florius met een minimale looptijd van 10 jaar altijd een verzekering voor langere tijd aan.

Voordelen
Scherpe premie
Vaste premie
Voorlopige dekking tussen aanvraag en acceptatie
5 jaar kortere premielooptijd bij dalende vorm
Premiebetaling maandelijks of jaarlijks
Verzekeringsbedrag tot 10 miljoen mogelijk
Nadelen
Alleen af te sluiten via tussenpersoon
Minimale looptijd 10 jaar
Geen verzekeringsuitbreiding arbeidsongeschiktheid mogelijk

Wat is bij Florius de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

De Florius overlijdensrisicoverzekering sluit u af voor een periode van 10 tot 30 jaar. Het verzekeringsbedrag ligt tussen de 5.000 en de 5.000.000 euro. Bij Florius wordt de overlijdensrisicoverzekering vaak gekoppeld aan de hypotheek. Daarbij wordt meestal de looptijd en de waarde van de hypotheek gebruikt om de looptijd en het verzekeringsbedrag van de overlijdensrisicoverzekering te bepalen.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Wanneer u kiest voor een verzekeringsbedrag onder de 250.000 euro, kunt u in de meeste gevallen een verzekering aanvragen met een gezondheidsverklaring. Alleen wanneer uw gezondheidsverklaring er aanleiding toe geeft, kan Florius om een medische keuring vragen. Daarnaast hanteert Florius de volgende procedure:

  • Jonger dan 45 jaar met verzekeringsbedrag vanaf 250.000 euro: bloedonderzoek verplicht
  • Jonger dan 45 jaar met verzekeringsbedrag vanaf 750.000 euro: medische keuring verplicht
  • Ouder dan 45 jaar met verzekeringsbedrag vanaf 500.000 euro: medische keuring verplicht

Afhankelijk van uw onderzoeksresultaten kan Florius een premieopslag rekenen. Het is ook mogelijk dat u op basis van uw gezondheid niet wordt geaccepteerd als verzekerde. U kunt dan geen overlijdensrisicoverzekering bij Florius afsluiten.

Eigenschappen van Florius

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 5.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 5.000.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Premie Per maand of jaar.

Contactgegevens

033 – 752 5000 (Ma t/m vr van 8.30 tot 21.00)

Contact formulier
Florius.nl
Mijn Florius

Computerweg 8,3812 AB Amersfoort

Bron: Florius.nl

Florius Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Florius: Geen

Vergelijken

Contactgegevens

033 – 752 5000 (Ma t/m vr van 8.30 tot 21.00)

Contact formulier
Florius.nl
Mijn Florius

Computerweg 8,3812 AB Amersfoort