Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Laat uw nabestaanden met een gerust hart achter.

 100% eerlijk & onafhankelijk
 Alle overlijdensrisicoverzekeringen op een rij.
 Geef uw nabestaanden financiële rust.

Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Alle informatie en direct online afsluiten.

Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Alle informatie en direct
online afsluiten.

Top 3 meest gekozen (september 2020)

Top 3 meest gekozen september 2020

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

1
Reaal Overlijdensrisicoverzekering 7,2DELA Overlijdensrisicoverzekering816 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
3,69 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Altijd een ORV die bij u past
Voordeel voor niet-rokers
+ Meer informatie Reaal
Bekijk pakket
2
Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering 8,5DELA Overlijdensrisicoverzekering130 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
6,12 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 U kiest wat bij uw leven past
Ook als u een gevaarlijk beroep heeft
+ Meer informatie Centraal Beheer
Bekijk pakket
3
DELA Overlijdensrisicoverzekering 9,6DELA Overlijdensrisicoverzekering3.247 reviews
Maandpremie Uitgekeerd bedrag
4,50 € 100.000,-
Premie voor uw situatie Ander verzekerd bedrag
 Direct online af te sluiten, ook voor uw hypotheek
Extra korting wanneer u niet rookt
+ Meer informatie DELA
Bekijk pakket

Premies zijn berekend met de geboortedatum 1-1-1990, gelijkblijvende ORV en een periode van 20 jaar.
De top 3 is op basis van meest gekozen en dus geen advies (reclame). Update: maandag 07 september 2020

Of vergelijk alle overlijdensrisicoverzekeringen

Alle overlijdensrisicoverzekeringen

DELA Uitvaartverzekering Monuta Uitvaartverzekering Yarden Uitvaartverzekering Ardanta Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (orv)?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een geldbedrag uitkeert wanneer u komt te overlijden. Met deze geldsom kunnen uw nabestaanden de hypotheek aflossen, de vaste lasten betalen of een ander doel vervullen dat u voor ogen heeft. Met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering neemt u uw nabestaanden de financiële zorgen die kunnen ontstaan door uw overlijden uit handen. Ook zonder uw inkomen kunnen zij op dezelfde manier verder leven en zijn zij bijvoorbeeld niet genoodzaakt om te verhuizen.

De voor- en nadelen van een overlijdensrisicoverzekering

Voordelen van den ORV

Iedere verzekering kent voor- en nadelen. Het grote voordeel van een overlijdensrisicoverzekering is dat deze uw nabestaanden de financiële zorgen uit handen neemt. In de periode van rouw hoeven zij zich niet ook nog eens zorgen te maken over het wegvallen van uw inkomen. Zij kunnen in hetzelfde huis blijven wonen en hoeven niet te snijden in hun uitgavenpatroon.

Voordelen
OVR neemt nabestaanden financiële zorgen uit handen
Relatief lage premie

Nadelen van den ORV

Een overlijdensrisicoverzekering kent ook een aantal nadelen. Zo keert deze verzekering alleen het verzekeringsbedrag uit wanneer u tijdens de looptijd komt te overlijden. Zodra de looptijd verstreken is, vervalt de verzekering. Indien u na de looptijd overlijdt, wordt er dus niets uitgekeerd. Tenzij u anders overeen bent gekomen, wordt er geen geld uitgekeerd wanneer u deze tussentijds stopzet.

Nadelen
Alleen uitkering bij overlijden tijdens de looptijd
Duurder of niet mogelijk bij chronische ziekte

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering hetzelfde is als een uitvaartverzekering. Dit is echter niet het geval, er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen deze twee verzekeringen.

Een uitvaartverzekering sluit u af om de kosten van uw uitvaart te kunnen financieren. Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om uw wegvallende inkomen op te vangen. Het verzekeringsbedrag is vaak veel lager dan de dekking van een overlijdensrisicoverzekering. Bij de meeste uitvaartverzekeringen bouwt u een kapitaal op, dit is bij een overlijdensrisicoverzekering meestal niet het geval. Een uitvaartverzekering keert altijd uit, ook wanneer de premielooptijd verstreken is. De verzekering is namelijk uw leven lang geldig.

Overlijdensrisicoverzekering

  • Bedrag wordt alleen uitgekeerd bij overlijden tijdens looptijd
  • Relatief hoog verzekeringsbedrag
  • Geen kapitaalopbouw
  • Verzekeringsbedrag is vrij te besteden
  • Hogere premie

Uitvaartverzekering

  • Verzekeringsbedrag wordt altijd uitgekeerd
  • Hoogte verzekeringsbedrag gelijk aan uitvaartkosten
  • Kapitaalopbouw
  • Verzekeringsbedrag niet vrij te besteden
  • Relatief lage premie

Welke verzekeringsvormen zijn er?

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen tussen drie verzekeringsvormen. U heeft de keuze tussen een gelijkblijvende en een dalende verzekeringsvorm. Welke vorm u kiest is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft. De verzekering kan in de meeste gevallen volledig worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Gelijkblijvende

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt gekenmerkt door het verzekeringsbedrag dat gedurende de looptijd van de verzekering gelijk blijft. Uw nabestaanden krijgen dus gegarandeerd het door u bepaalde bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wijzigt niet tijdens de looptijd. U kiest voor deze verzekeringsvorm wanneer het bedrag dat u nodig heeft om uw nabestaanden bepaalde financiële zorgen te ontnemen niet afneemt tijdens de looptijd.

Voordelen
Vast verzekeringsbedrag
Goed af te stemmen op een aflossingsvrije hypotheek
Nadelen
Relatief hoge premie
Meer informatie

Lineair dalend

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Neemt het bedrag dat u nodig heeft om uw nabestaanden te beschermen tegen het wegvallen van uw inkomen gedurende de looptijd af? Dan kunt u kiezen voor een dalende verzekeringsvorm. Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekeringsbedrag iedere maand of ieder jaar met gelijke bedragen af. Deze verzekeringsvorm wordt ook wel een evenredig dalende verzekering genoemd.

Voordelen
Lage premie
Goed af te stemmen op lineaire hypotheek
Premielooptijd vaak korter dan looptijd verzekering
Nadelen
Verzekeringsbedrag neemt af tot 0 euro
Niet gunstig bij aflossingsvrije hypotheek
Meer informatie

Annuïtair dalend

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt in de meeste gevallen afgestemd op de annuïtaire hypotheek. Bij deze verzekeringsvorm neemt het verzekeringsbedrag maandelijks of jaarlijks met hetzelfde percentage af als de hypotheekschuld. In het begin daalt het verzekeringsbedrag ligt, maar gedurende de looptijd neemt dit tempo toe. De premie zit qua hoogte tussen de dalende overlijdensrisicoverzekering en de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering in.

Voordelen
Relatief lage premie
Goed af te stemmen op annuïtaire hypotheek
Premielooptijd vaak korter dan looptijd verzekering
Nadelen
Verzekeringsbedrag neemt af tot 0 euro
Niet gunstig bij aflossingsvrije hypotheek
Meer informatie

Wanneer heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Het is verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer uw nabestaanden in financiële problemen kunnen komen wanneer uw inkomen wegvalt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de hypotheek geheel of gedeeltelijk is afgestemd op uw inkomen. Of wanneer zonder uw inkomen het lastig wordt om de vaste lasten, de zorgkosten, de kosten van de kinderopvang of de studie van uw kinderen te betalen. Eigenlijk is iedere reden om uw nabestaanden te beschermen tegen financiële zorgen door het wegvallen van uw inkomen een goede reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Doelen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering
U wilt uw inkomen ondervangen
U wilt de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen
U wilt de vaste lasten financieren
U wilt uw onderneming behouden
U wilt een pensioentekort ondervangen
U wilt de erfbelasting afdekken
U wilt de alimentatie waarborgen
U wilt de kinderopvang financieren
U wilt de studie van uw kind(eren) financieren

Wat is de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd bij een ORV?

De hoogte van het verzekeringsbedrag kunt u in de meeste gevallen zelf bepalen en is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft. De meeste verzekeraars werken met een minimaal en een maximaal verzekeringsbedrag. Het verzekeringsbedrag kan 5.000 tot 10 miljoen euro omvatten.

De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kunt u ook zelf bepalen. In veel gevallen wordt de looptijd van de verzekering afgestemd op de looptijd van de hypotheek. Verzekeraars werken met een minimale en maximale looptijd. Afhankelijk van de verzekeraar kan de looptijd 1 tot 50 jaar omvatten. Uw leeftijd op het moment van afsluiten is van invloed op de looptijd. Bij veel verzekeraars heeft u op latere leeftijd beperkte mogelijkheden. De looptijd van de verzekering eindigt uiterlijk in het jaar dat u 75 wordt, uitzonderingen daargelaten.

Gezondheidsverklaring /
medische keuring

Aangezien u een verzekering afsluit op uw leven, wil de verzekeraar altijd uw overlijdensrisico bepalen. In de meeste gevallen gebeurt dit via een online vragenlijst over uw gezondheid. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, is deze vragenlijst voldoende om u te accepteren als nieuwe verzekerde. Soms is het voor de verzekeraar nodig om extra informatie omtrent uw gezondheid te verzamelen. Dit kan door middel van een extra vragenlijst of een medische keuring. Afhankelijk van uw gezondheidssituatie en overlijdensrisico kan de verzekeraar beslissen u alleen te accepteren tegen een hogere premie (premieopslag) of andere aanvullende voorwaarden zoals een wachttijd. De verzekeraar heeft ook het recht om u op basis van uw gezondheidssituatie te weigeren als verzekerde.

Mogelijke beslissingen: Acceptatie / Acceptatie met aanvullende voorwaarden/ Weigering

Verplichte medische keuring

Sommige verzekeraars stellen een medische keuring boven een bepaald verzekeringsbedrag verplicht. De hoogte van dit drempelbedrag verschilt per verzekeraar.

Voorlopige dekking

Een aantal verzekeraars bieden in de periode tussen het indienen van de medische verklaring en de beslissing omtrent uw acceptatie een voorlopige dekking. Mocht u in deze periode komen te overlijden ten gevolge van een ongeval, dan krijgen uw nabestaanden toch een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt door de verzekeraar bepaald en kan lager zijn dan het door u bepaalde verzekeringsbedrag.